Styrefunksjonar og andre verv

Her finn du ein oversikt over kven som vart valde inn i styret og i andre verv på årsmøtet i 2017.

Styret i Eidsborg ungdomslag 2017

Leiar:                      Ragnhild Mandt

Nestleiar:                Ivar Lofthus

Skrivar:                   Pernille Sørdal

Kasserar:                Ingrid Marthe Fæhn Betten

Grendehusansv.:   Steinar Mandt

Vara:                        Jan Rune Mandt

Andre verv

Revisor:      Erna Synnøve Gjersund

Valnemnd:  Astrid Irene Gardsteig Hommo

                    Mette Lillegård

 Denne siden ble sist oppdatert 17/2-2017

 Del denne siden på Facebook: