Årsmøte 2020

Til medlemmer i Eidsvoll Badmintonklubb

Eidsvoll 9.6.21.

Sakliste for årsmøte i Eidsvoll Badmintonklubb 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte av 9.6.21.

Årsmøtet avholdes den 22.6.21 i Råholthallen bane 3 kl. 19.00.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne innkallingen

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Valg av protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 5:    Godkjenne saklisten

Sak 6:    Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 7 :   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 8:    Behandle forslag og saker

Sak 9:    Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

Sak 9:  Foreta følgende valg:

9.1 Styre:

- leder

- nesteleder

9.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem

9.3 Valgkomité:

- leder 

- medlemmer - varamedlem

Saksdokumenter blir lagt frem i Råholthallen.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til: eidsvollbk.1965@gmail.com senest 1 uke før årsmøtet

 

Med vennlig hilsen
styret

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse