Reviderte korona-vettregler 19. august 2020

«Corona-vettregler» for badmintonaktivitet.

OPPDATERT, 19.august 2020

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte treninger, arrangement eller konkurranse må innføre tiltakene under. Idrettslaget/klubben/arrangør (organisasjon) er ansvarlig for at aktiviteten som gjennomføres er forsvarlig organisert og i tråd med prinsippene for bremsing av smittespredning utarbeidet av NBF, NIF og FHI.

Se FHIs veileder: smittevern for idrett

Se NIFs temaside: NIFs temaside

 

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
(1) Syke personer skal holde seg hjemme
(2) God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
(3) Hold avstand og reduser kontakt med personer

 

Offentlig myndigheter

Klubbene må følge anbefalingene fra offentlig myndigheter. Kommunenes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall og anlegg.

Spillegruppe og trener

 • Faste spillegrupper på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillegruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
  Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
 • Klubben skal ha oversikt med navn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing.
 • Bytte av spillegruppe kan kun skje etter to dager med treningsopphold for personer over 19 år.
 • Alle i gruppen må ha forlatt spilleflaten før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
 • Der hvor det er flere spillegrupper inne i en hall samtidig skal disse gruppene være helt adskilt.
 • Holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening.
 • Spillsekvenser i double er unntatt 1m avstand i spill.

 

Hver spiller skal:

 • Vaske hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit.
 • Unngå å ta seg til ansiktet.

 

Følgende utstyr skal desinfiseres/vaskes:

 • Så lenge retningslinjer for god hygiene følges er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis.
 • Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, f.eks. stolper, kjegler med mer.

Regler om spill og øvelser

 • Unngå all fysisk kontakt. Eksempelvis high-five, samling i midten og klemming både innad i eget lag og med motstanderlag.
 • Det er tillatt med trening i single, double og mix double.

Transport

 • Bruk av offentlig transport i rushtid skal begrenses så mye som mulig. Følg reglene fra helsedirektoratet som anbefaler 1 m avstand mens man reiser dersom det er mulig.

Ved påvist smitte

Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 10 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben skal kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging. Klubben har et ansvar om å varsle NBF om eventuell påvist smitte i klubben med alder og kjønn på vedkommende. NBF varsler videre til NIF.

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse