Korona regler pr. 8. mai 2020

«Korona-vettregler» for badmintonaktivitet – Norges Badminton Forbund, pr. 8. mai 2020 - Gjeldende fra og med 7. mai
• Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede • Det skal være minst 1 meter mellom hver person som deltar på treningen, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom hver person. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1 meter mellom hver person) • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller. Unntak er at det kan være to spillere fra samme husstand på samme banehalvdel. • Dersom ballen berøres fysisk, kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen. Dersom ballen(e) skal benyttes om igjen må kun samme person som berørte den sist berøre den på nytt.  • Vi anbefaler at ballen tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket når spillet skal settes i gang, også ved slagøvelser • Det er heller ikke tillatt å fysisk berøre nett, stolper og øvrig utstyr • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme) • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask.
Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.
 
For styret     
Trond Wåland (sign)   Espen Larsen (sign.)
President    Generalsekretær
 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse