Årsmøtereferat 2015

Referat fra Årsmøte 27. februar 2015.

Årsmøte ble i god tradisjon avholdt på Drammen brannstasjon. Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer og det ble servert vafler og kaffe.

Etter eget forslag ble 7ER valgt som møteleder og referent.
Innkalling og Saksliste ble så godkjent.

Styrets beretning, Årsberetning fra Burud-komiteen og Årsberetning fra TT-ansvarlig for 2014 ble så referert og godkjent med bemerkning om at i Styrets beretning skal Æresmedlem nevnes i oversikten over medlemstall ved årsskifte.

Regnskap for 2014 og Budsjett for 2014 ble så gjennomgått av kasserer. Regnskapet viste at vi har en rimelig grei økonomi. Regnskap og budsjett ble så godkjent av Årsmøte.
Kasserer sender ut en betalingspåminnelse til de som ikke har betalt kontingent.

Årsmøtesaker:

1Møtedager 2016.Forslag: Ingen endring.Vedtak: Enstemmig.
2Kontingent for 2016. Forslag: Ingen endring.Vedtak Enstemmig.
3Kollen-treffet 2015Forslag: Kr. 1000,-Vedtak Enstemmig.
42115 treff 20. mai 2015.Vedtak: Vi takker og flytter mai-møtet til Høn.
5NTKs Årsmøte. Vedtak: TT-ansvarlig + 1 drar. Klubben dekker reise.
6Tempo-rytter`n 2014 ble tildelt Gjermund Granli.

Valg:

Nestleder for to år. Jan Ove Regstad Sekretær for to år. Terje Syvertsen
TT-ansvarlig for ett år. Bent NilsenRevisor for ett år. Jan Ove Regstad
Burud-komite for ett år. Jan Ove Regstad, Terje Syvertsen og Frode Holm.


Kvelden ble avsluttet med en «hyggetur på byen».


Sekretær
7ER

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse