Referat fra Årsmøte 2011

Referat fra Årsmøte 18. februar 2011.

Årsmøte ble avholdt på Drammen brannstasjon med start kl. 19.10. Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og det ble servert vafler med syltetøy rømme samt kaffe/te.

Innkalling og Saksliste ble godkjent og 7ER tok som vanlig på seg oppgavene som møteleder og referent uten noen protester.

Styrets beretningen, Årsbertning fra TT-ansvarlig og Årsberetning fra Burudkommiteen, alle for 2010 ble så opplest og godkjent uten merknader.

Kasserer gjennomgikk Regnskap i revidert stand og Budsjett for 2011. Regnskapet viste at vi har en solid økonomi. Regnskap og budsjett ble så godkjent.

Årsmøtesaker:

1Møtedager 2012. Forslag: Ingen endring.Vedtak: Enstemmig.

2Kontingent for 2011. Forslag: 150,-/200,-Vedtak: Kr. 150,-.
Mot to stemmer for 200,-

3Bevilgning til Kollen-treffet 2011. Vedtak: Kr. 1000,- med etterbevilgning av dokumentert underskudd.

4Representant til NTKs Årsmøte. Vedtak: Klubben dekker reise for to, helst
fra styret. Leder har fortrinn.

5DTKs hjemmeside på Internett. (klubbinfo.no/dtk) Vedtak: Videreføres.

6Tempo-rytter`n. Ingen tildeling for 2010.

Valg:
Nestleder for to år. Jan Ove Regstad
Sekretær for to år. Terje Syvertsen
Kasserer for ett år. Jan Ove Regstad
Tur & Treffansvarlig for ett år. Bent Nilsen
Revisor for ett år. Terje Tveten
Burud-komite for ett år. Terje Tveten, Jan Ove Regstad og Frode Holm.

Møte ble hevet kl. 20.47.


Sekretær
7ER

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse