Velkommen til Dalen Tempoklubb

Bilde

-Dalen Tempoklubb vart stifta i 1998 -Medlem av Norsk Tempoklubb

Formål:
-Ta vare på vetranmotorsykklar, i serdeleshet Tempo og andre vertanmotorsykklar.

-Skapa et trivleg og uformelt miljø rundt gamle motosykklar.
Bilde

Dalen Tempoklubb inviterer til familietreff på Dalen 2.-4.juni.

Teffplassen blir som vanlig Buøy Camping.Ved bestilling av hytter eller rom send e-post direkte til Campingplassen infodalencamping@gmail.com.

Vi ønsker alle Tempofolk velkommne til vårt tradisjonelle treff.

Bli med på en trivelig helg med mye Temporøur og kos.

Spørsmål ang. treffet rettes til Knut Våmartveit på telefon 458 66 293, e-post k-vaamar@hotmail .com

eller Torgeir Jensen telefon 958 89 933, e-post torgje@gmail.com

Velkommen

 

 

 

 

 

 

Årsmøtereferat 2016

Årsmøte på Halbjørnsekken 10.mars 2017. kl. 18.00

Til stades: Torgeir, Erling,Inge, Tor Eivind, Halvor og  Knut.

Sak 1. Årsmelding, Knut la fram årsmeldinga for 2016 denne vart samrøystes godkjent.

Sak 2. Rekneskap Torgeir la fram rekneskapen denne vart samrøystes godkjent.

Sak 3. Valg, valkomiteens formann Erling kom med forslag om at styret vert gjenvalgt utan endringa, dette vart samrøstes godkjent.

Styret for Dalen tempoklubb for 2017 vert; Torgeir Jensen kasserar, Sekretær Knut Våmartveit, Styremedlemmar Halvor Oterholt og Torleiv Nomeland. Valkommite Erling Hagajore.

Sak 4. Medlemskontingent, denne vert sett til kr 20,- pr. år frå 2018.

Sak 5. Forslag frå Torgeir om å registrere klubben i Brønnøysundsregistra, dett på grunn av at banken krev det for å ha egen konto. Samrøstes godkjent.

Sak 6.Treff, det vert treff på Dalen 2.-4. juni, ein vil koma til bake til dette på eit styremøte.

Etter årsmøte var det årsmøtemiddag

Knut Våmartveit

Sekretær.

Bilde

 Del denne siden på Facebook: