20 års jubileum

Bilde
Æresmedlemskap

20 års jubileum for Buttekvern Seniordans

Buttekvern Seniordans har feiret 20 års jubileum. Feiringen fant sted torsdag 14,11,19 på Scandic Olrud. Det var 59 deltakere på festen. Tove Elisabeth Westbye ønsket velkommen, og overlot ordet til toastmaster for kvelden: Lars Bjerke-Narud.

På jubileumsfesten ble det server festmåltid fra en rikholdig buffet. Det var varme og kalde retter, salater og dessertbord med kaffe. Festdeltakerne fordelte seg på 8 manns bord. Under middagen fortalte styreleder Steinar Lier om Buttekvern Seniordans sin etablering og senere utvikling. Buttekvern Seniordans ble stiftet 15.11.1999 med tilhold på Buttekverntunet. Et særtrekk ved Buttekvern Seniordans har vært og er at menn er godt representert i medlemsmassen. Det antas å skyldes at foreningen har vært heldig med å ha også mannlige danseinstruktører som rollmodeller. Styrelederen delte ut blomster til de fratrådte, men tilstedeværende danselederne på festen.

Festen ble delvis finansiert av minnegave kr. 7.050 ved Gunnar Aldstads bisettelse.

Æresmedlemmer

Under middagen ble Asta og Kåre Opheim tildel æresmedlemskap i Buttekvern Seniordans. Foreningen har egne retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap, og disse ble lest opp av styreleder Steinar Lier. På plakettene som ble gitt æresmedlemmene var påført følgende korte begrunnelse for æresmedlemskapene: " for mangeårig undervisning, kontaktperson, styrearbeid, organisering og ledelse". De nye æresmedlemmene fikk også en blomstervase med blomster.

Fra før er Bjørg Kolltveit og Trygve Lassessen (post morten) tildelt æresmedlemskap i Buttekvern Seniordans.

Fra Seniordans Norge region Hedmark overrakte regionleder Ingrid Tuko blomster til Buttekvern Seniordans. Ettermiddagen var underholdningsinnslag av "Tre Skruer" v/Halvar Olestad.

Jubileumsfesten ble avsluttet med polonese og seniordans under instruksjon fra Marit Jehansbakken og Tove Elisabeth Westbye.

Festkomité for 20 års jubileet var Tove Elisabeth Westbye, Ann Tilley, Kari Kraabøl og Haldis Martinsen.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse