Styret og komiteer i Brumund Sæter Vel

Hovedstyret

Leder : Bjarne Harkinn
Epost : bharkinn@online.no
Telefon : 934 03 650
Adresse : Frøbergvegen 23, 2320 Furnes

Nestleder : Kristen Westjordet 
Epost : kwestjor@bbnett.no
Telefon :  909 46 565
Adresse : Ridabuvegen 8B, 2322 Ridabu

Sekretær: Andre Grytdal 
Epost : andre.grytdal@zeiss.com
Telefon : 909 65 196 
Adresse : Kongsvingervegen 1891 2160 Vormsund

Kasserer : Mette Lise Fyen
Epost : mettlise@online.no
Telefon : 915 45 748
Adresse : Bokfinkvegen 87, 2209 Kongsvinger

Styremedl : Eddie Syverud 
Epost :  Eddie.syverud@etac.com
Telefon :  90532705

Adresse : Nordre Elvegate 2A 1597 Moss 

Vararepr : Hanne Tofastrud
Epost : janh-nor@frisurf.no
Telefon : 62 59 54 87 / 48 11 88 90
Adresse : Ilsengvegen 73, 2322 Ridabu

Arrangements komite

Ragnar Jensen
Epost : ragjense@bbnett.no
Telefon : 62 35 87 90 / 951 82 649
Adresse : Gjerluvegen 120, 2320 Furnes

Berit Granli Horni 
Epost : berit.granli.horni@hafslund.no 
Telefon : 900 87 912 
Adresse : Grønsundåsen 5 B,1394 Nesbru

Håkon Arnestad
Epost : h.arnestad@gmail.com
Telefon : 63791075 / 91372919
Adresse : Likollen 16, 1481 Hagan

Turstikomite

Bjarne Harkinn
Epost : bharkinn@online.no
Telefon : 934 03 650
Adresse : Frøbergvegen 23, 2320 Furnes

Ragnar Jensen
Epost : ragjense@bbnett.no
Telefon : 62 35 87 90 / 951 82 649
Adresse : Gjerluvegen 120, 2320 Furnes

Valgkomite

Leder : Arne Henrik Sandnes
Epost : ahs@ahsmedia.no 
Telefon : 62 34 33 59 / 995 18 760
Adresse : Kaldbekkhagan 8, 2380 Brumunddal

Anne Lise Anker 
Epost : 

Telefon :  
Adresse : 

WEB-redaktør

Stein Olav Jørgensen
Epost : sojoerge@online.no
Telefon: 952 38 755
Adresse: Buevegen 6B, 2319 Hamar

Dugnadskomite

Dugnadskomite etablert
 
I forbindelse med årsmøtet 10. august 2019 ble det etablert dugnadskomite.
Komite består av Håkon Arnestad, Helge Harder, Arve Iversen og Eskild Olav Horni.
 
Formålet med komiteen er å organisere dugnader i hytteområdet til felles glede for alle.
Dugnader vil bli annonsert på Brumund Sæter Vel sin hjemmeside/facebookside.
 
Kontaktinfo dugnadskomiteens leder -  Håkon Arnestad, mob 913 72 919, e-post h.arnestad@gmail.com

 

 Del denne siden på Facebook: