Stier i Brumund området

Under vises kart over stier i Brumundområdet mellom fjellveien og brumundsjøveien.

Stikart Brumundkampen

Blå stier er gjennomgående turistforeningsstier, mens gule stier er stier som er merket av Brumund Sæter Vel. Avstandene er angitt i kilometer. De tykke svarte strekene er bilveier.
 Denne siden ble sist oppdatert 29/4-2009

 Del denne siden på Facebook: