Stier i Brumund området

Under vises kart over stier i Brumundområdet mellom fjellveien og brumundsjøveien.

Stikart Brumundkampen

Blå stier er gjennomgående turistforeningsstier, mens gule stier er stier som er merket av Brumund Sæter Vel. Avstandene er angitt i kilometer. De tykke svarte strekene er bilveier.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 29/4-2009

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: