Toppbilde

Om velet

Brumund seter vel ble opprettet for å være en interesseforening for hytte-eierne i området og være et bindeledd mellom hytteeierne og Vang Almenning. Velet står også for tiltak og arrangementer for å skape et hyggelig hytteområde.

Innmelding

Alle som har hytte i området fra Brumundkampen til Lavlia og nærmeste omegn kan bli medlem i Brumund Sæter Vel. Ta kontakt med kasserer for å melde deg inn. Medlemskontingenten er kr. 250,00.

Medlemmene oppfordres til å ta kontakt med styret. Vi vil gjerne høre om saker som opptar medlemmene.Styret oppfordret hytteeiere som ikke er medlemmer om å melde seg inn i velet.
Leder i velet er Bjarne Harkinn (Epost:bharkinn@online.no) og nestleder er Helge Harder (Epost:helge.harder@nsb.no)

 Del denne siden på Facebook: