Toppbilde

Diverse informasjon

Under følger diverse informasjon om ting det kan være greit å vite om for hytteeierne.

Søppelsortering

Vang Almenning er godkjent som egen-renovatør og dette bidrar til at søppelhåndtering kan holdes på et rimelig nivå. Det er imidlertid viktig at hytteeierne bidrar til å sortere søpla.

Treverk: Container på nordsiden av garasjen på Gåsbu.
Glass/metall: Container på nordsiden av garasjen på Gåsbu.
Papir/papp: Container på nordsiden av kafeteriaen på Gåsbu.
Plast: Container på nordsiden av garasjen på Gåsbu
Restavfall: En container på Brumund, og en på nordsiden av garasjen på Gåsbu. Disse skal brukes til husholdningsavfall fra hytta.

Avfall som møbler, bygningsrester, kjøleskap, dusjkabinett osv. skal ikke kastes i containerne, men leveres på en av gjenvinnings-stasjonene i Hamar. De nærmeste er Heggvin og Stavsberg.

Årskort for fjellvegen

Årskortet gjelder kun for en bil av gangen. Det kan imidlertid kjøpes et bikort til halv pris når man allerede har et hovedkort. Det kan stå oppført to biler på hvert kort. Det kan også kjøpes halvårskort. Årskort kjøpes av Vang almenning.

Beitedyr

Kjøttfe kan skade lakken på biler. Husdyr har beiterett i almenningen og dette kan det ikke gjøres noe med. Det er tillatt med flyttbar inngjerding rundt bilen som fjernes etter bruk.
Det er ellers positivt med beitedyr da de holder setervollene åpne så de ikke gror igjen.

Vei inn til hytta

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å lage vei helt inn til hytta der det ikke er vei idag. Dersom man likevel skulle ønske slik vei, må det søkes om tillatelse fra Vang Almenning.

Aggregat

Bilde

Den tidligere artikkelen om bruk av aggregat til hyttestrøm var bl.a basert på et gammelt rundskriv fra Vang Almenning som ikke er gjeldende lenger. Under følger derfor dagens bestemmelser angående bruk av aggregat.


Planbestemmelsene fra 2003 som er grunnlaget for byggingen i Lavlia sør  sier følgende i §1 pkt. l: Luftstrekk av kabler tillates ikke.  Det tillates ikke innlagt strøm i form av fast nett eller aggregat

I planbestemmelsene for det nye hyttefeltet Brumund Sør står det i §1 pkt. m: Luftstrekk av kabler tillates ikke. Det tillates ikke innlagt strøm i form av fast nett, eller aggregat. Solcelleanlegg tillates.


Dette medfører at det ikke er tillatt å bruke aggregat som kilde til belysning, TV og oppvarming av hytta. Strøm i hyttene skal baseres på solcelleanlegg med batterier. Det tillates imidlertid at aggregat kan brukes til kortere oppgaver som støvsuging og ekstra lading av batterier, men det må da bygges inn på en forsvarlig måte slik at lyden skjermes for omgivelsene. Bruk av aggregat skal begrenses mest mulig.


Vang Almenning har fått en del klager på støy fra aggregater som brukes til strømforsyning av hytter og gjør oppmerksom på at om dette ikke blir bedre, må de be kommunen om å ta affære.

 

Dersom det skal settes opp et nytt bygg for innbygging av aggregat, må det først søkes om byggetillatelse. Hvordan et aggregathus kan bygges er beskrevet i artikkelen fra hytteliv. Prinsippene som er beskrevet i denne artikkelen kan også brukes for å bygge aggregatrom inne i et eksisterende uthus.

Aggregathus.pdf (167 kB)
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 30/10-2017

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: