Toppbilde

Løypekjøring på Brumund - Vangsåsen

Løypekjøring på Brumund gjøres av Hedmarken Turistløyper - se vedlagt dokument.
 
Styret i Brumund Sæter Vel har de siste årene jevnlig fulgt opp frekvensen på løypekjøringen basert på misnøye blant hyttefolket som ønsker å ta en skitur ut fra hytta når forholdene ligger til rette for en fin skitur. Enten i hytteområdet eller mot løypenettet sørover. 
Skuffelsen er stor når det enten ikke kjøres løyper eller at løyper blir kjørt på et tidspunkt da det er for sent å ta turen.
 
Misnøyen har også bakgrunn i det som vi opplever manglende prioritering av kjøring av løyper når det kjøres jevnlig sør for Målia. 
Styret har utfordret løypeselskapet å endre prioritering så det skapes rom til etter snøfall å kjøre tidligere på Brumundkampen/Lavlia
Blant annet har vi utfordret de med å avvente kjøring av tilførselsløyper i løypenettet sør for Målia til de har kjørt traseen på Brumundkampen/Lavlia.
 
Det har kommet spørsmål om tidspunkt for første kjøring på Brumundkampen/Lavlia. 
Løypemaskin er stasjonert på Gåsbu og skal krysse myrer og bekker før ankomst Brumund. Grunnet tyngden til maskinen er det helt avgjørende at myrer/bekker er frosset så ikke maskin kjører seg fast. Derfor kan det være at det tar litt tid fra snøfall til at løyper blir kjørt på Brumundkampen/Lavlia.
 
Vi har ikke fått lovnader om prioritet på kjøring av løyper utover det vi har erfart. Det gjelder også Brumund Rundt som kjøres fra vinterferien.
Vi er skuffet over at det største hytteområdet i Vang Almenning ikke oppnår større prioritet. 
Selv om vi er skuffet så vil vi forsette vårt arbeide for å optimalisere tidspunkt for kjøring av løyper i vårt flotte hytteområde.
 
Det er viktig for styret å presisere at kvaliteten på løyper, når de endelig blir kjørt, har god kvalitet.
Takk til løypekjøreren :-)
 
Oppfordrer den enkelte til å Vippse (vippsnr 505496) noen kroner til Løypeselskapet - kanskje det er det lille tilskuddet som må til for at Brumundkampen/Lavlia Sør skal oppnå prioritet. 
Sett gjerne tekst «Brumundkampen» på overføring. 
Selvsagt er dette frivillig og opp til den enkelte.
 
God skitur ! 
 
Leder  
Brumund Sæter Vel
Bjarne Harkinn
 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse