Toppbilde

Gratis ved fra hogstfelt

Jeg har i dag vært i dialog med Magne Svenkerud i Vang Almenning angående «sanking»  av ved i hogstfelt eller langs veier.
Det som tillates å ta trær som etter hogst ligger på bakken.  
Det vil si at det er ikke tillatt å felle trær.

Hilsen
Bjarne Harkinn
Leder Brumund Sæter Vel

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse