Årsmøtet Brumund Sæter Vel gjennomføres

Bilde

Gjeldende smittevernregler knyttet til pågående Covid-19 pandemi gir mulighet til å gjennomføre årsmøtet som planlagt 15. august kl 14:00.
Men det er likevel viktig å forholde seg til nødvendig smitteverntiltak.
 
Det blir gjennomført følgnede tilak:
* Hånddesinfeksjon.
* Nødvendig avstand mellom deltakere. Her er det viktig at den enkelte deltaker bidrar til å opprettholde minimum 1 meter avstand.
* Navneliste på deltakere for event. smittesporing. Her benytter vi medlemsregister for oversikt over deltakere. 
 
Egen vurdering av helsetilstand: 
Personer med mistanke om smitte eller i karantene bes om å ikke møte opp på årsmøtet.
 
 
 
Avstand en viktig faktor.
Plassen på Brumund Fjellstue er begrenset.
For å oppfylle smittevern ang. avstand har vi besluttet 2 alternative gjennomføringer:
 
* Godt vær:
Teltet blir ikke satt opp. Deltakere oppfordres til å ta med campingstol for event. å benytte terrenget utenfor platting. 
 
* Regn/utrykt for regn
Telt blir satt opp. For å oppfylle smittevern ang. avstand blir det begrenset antall plasser. For at vi skal ha plass til flest mulig medlemmer begrenses det til kun 1 person pr. medlem.
 
Dersom dere er usikker ta kontakt med Bjarne Harkinn mob 934 03 650.
 
 
Mvh
Bjarne Harkinn
Leder Brumund Sæter Vel.

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse