Ledig verv i styret til Brumund Sæter vel

Bilde

Det blir ledig verv som kasserer i velet fra årsmøte. Jobben består i å føre regnskap, sende ut fakturaer for medlemskontingent, betale ut noen få regninger og div mindre forefallende økonomi oppgaver. Regnskapet føres i dag på excel. Det brukes ikke mange kontoer så oppgaven er ikke krevende. Hvis det er noen som har tilgang til et regnskapssystem er det naturligvis mulig å føre regnskapet i dette. Det er ikke noe krav at du er bokfører eller har erfaring med tilsvarende. Mette Lise Fyen er kasserer og hun vil hjelpe til med å sette ny kasserer inn i oppgavene. For mer info om arbeidsoppgavene kan du kontakte Mette Lise her - mettlise@online.no eller mobil 915 45 748. Hvis Lise Mette ikke er på Brumunkampen kan hun treffes i Kongsvinger.

 

Hvis du er interessert i å hjelpe til eller kjenner til noen som dette kan være aktuelt for, setter vi stor pris på om du kontakter valgkomiteen v/ Anne Lise Arnkværn, Mobil 41618782, joergu@online.no eller Arne-Henrik Sandnes, ahs@ahsmedia.no, mobil 99 51 87 60

 

 

Med vennlig hilsen

Arne-Henrik Sandnes

Mobil 99 51 87 60

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse