Fortetting av Brumundkampen

Bilde

Høring oppstart reguleringsarbeid av detaljregulering for Brumundkampen

Styret i Brumund Sæter Vel styrebehandlet 23. mai detaljer knyttet til dokumentasjon tilsendt i forbindelse med oppstart detaljregulering for Brumundkampen. 
Tilsvarende dokumentasjon er sendt hytteeiere som er berørt av planarbeidet.
 
Prosjektet er i innledende fase og det kommer nye høringsfrister når plan blir mer detaljert. Styret i Brumund Sæter Vel vil følge opp kommende høringer. 
 
Vedlagt tilbakemelding fra Brumund Sæter Vel.
 
 
 
 
Mvh 
Bjarne Harkinn
Leder Brumund Sæter Vel
 
 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse