Avfall hytteområdet i Vang Almenning

I forbindelse med informasjon om eiendomskatt fra Hamar kommune mottatt i vinter var det kort informasjon om ny avfallsordning i Vang Almenning.
Vang Almenning har på tidligere årsmøter informert om at det var en ordning på gang, men at det kom så fort var vi ikke informert om.
 
Styret i Brumund Sæter Vel har derfor vært i kontakt med Vang Almenning og Sirkula IKS som skal drifte avfallsordningen for Vang Almenning. 
Nedenfor et sammendrag av informasjon sendt til styret.
 
Sirkula IKS har fra 2020 tatt over driften av fritidsrenovasjonen i Vang Almenning. Dagens løsning fortsetter frem til nytt returpunkt kommer på plass i løpet av sommeren 2020.
 
Nytt returpunkt vil ble etablert på utsiden av bom på parkeringsplassen på Gåsbu. 
Det er vedtatt i Hamar Kommune at det skal legges til rette for kildesortering. Returpunkt vil bestå av nedgravde avfallsbeholdere for sortering av papir, plast, mat, restavfall og glass/metall.
Anlegget vil bil videoovervåket for å avdekke misbruk og derfor sikre rett avgift til hytteeiere. Om nødvendig vil anlegget også låses.
 
 
 
Sirkula IKS vil sørge for  enkel tilgang på matavfallsposer. Øvrig avfall sorteres i «normale» poser. Det er opp til den enkelte hytteeier hvordan dette organiseres på hytta samt  transport til returpunkt på Gåsbu.
 
Øvrig avfall som ikke sorteres kan leveres på Sirkulas gjenvinningsstasjon på Gålåsholmen øst for E6 ved Olrud City i Furnes. Bruk av Sirkulas gjenvinningsstasjoner er inkludert i det kommunale renovasjonsgebyret. 
Tilgang til gjenvinningsstasjonen på Gålåsholmen fås ved å laste ned «MiljøID» appen og registrere dere, eller ta kontakt med Sirkula for å tilsendt kundekort. For mer informasjon se Sirklula sine hjemmeside www.sirkula.no 
 
Vi har invitert Sirkula IKS til årsmøtet 15. august.
 
 
 
 
 
Hilsen 
Styret i Brumund Seter Vel

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse