Informasjon fra styret i Brumund vel

Informasjon fra styret i Brumund Sæter Vel angående Covid-19 (Corona virus)  
 
Forbud mot å bruke hytta
 
Den siste tids dramatiske utvikling knyttet til Covid-19 har satt Norge i en historisk krevende situasjon.
Dette har også medført utfordringer for eiere av fritidseiendom. 
Det ble vedtatt forskrift, Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19,  som gir forbud mot å oppholde seg på fritidsbolig dersom den er i annen kommune enn der vedkommende er registrert. 
 
§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. 
Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
 
Det er mange som blir berørt av dette forbudet, og vi registrerer økt frykt for at fravær av hyttefolk gir uønskede hendelser som bla. innbrudd. 
Det blir vanskelig å etablere noe vaktordning, så vi oppfordrer den enkelte hytteeier til å gjennomføre nødvendig ettersyn. 
Selvfølgelig med å etterleve krav i forskrift. 
Oppfordrer til også å ta en liten runde i nærområdet. 
 
Nå er det slik at de som bor i Hamar kan oppholde seg på hytta. Vi oppfordrer «Hamar folket» til følge med litt ekstra når dere er på hytta. 
 
Vi har vært i dialog med Vang Almenning. De vil som følge av dette forbudet begrense brøyting i området. Hovedveier blir brøytet.
 
 
Arrangementer i påsken
Slik sitasjonen er i skrivende stund vil arrangementer i regi av Brumund Sæter Vel bli avlyst. 
Vi kommer tilbake med mer informasjon når påsken nærmer seg. 
 
Hilsen
Styret i Brumund Sæter Vel

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse