Løypenettet nordover fra Lavlia

Vi har fått følgende beskjed fra Almenningen:

Løypenettet nord for Lavlia er kjørt opp.
Det pågår hogst i området Lavlia – Spjeldsjøen, slik at det vil være kryssende spor etter skogsmaskiner i det området.
Har lagt ut noe på nettsida, ingen parkering etter Tømmervegen da det kan sperre for tømmerbiler.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Magne Th. Svenkerud
Bestyrer
 
Vang Almenning
Telefon: 917 85 864
 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse