Kontigenten for 2020

Brumund Sæter Vel                                        Januar 2020

 

Godt Nytt År!

 

Takk til alle medlemmer som i 2019 har bidratt med økonomisk støtte via medlemskap i Brumund Sæter Vel.

Vi håper dere fortsatt vil være medlem, og vi ønsker nye medlemmer velkommen.

Takk til medlemmer som har bidratt med dugnadshjelp til diverse aktiviteter, vedlikehold av brannvakthytta, stier, rasteplasser etc. for at hytteområdet skal være et attraktivt sted å tilbringe fritiden.

En spesiell takk til vertskapet på Brumund Fjellstue, Solvår og Ragnar Jensen, som gir hyttefolket og besøkende mulighet til en hyggelig rast.

Styret vil i 2020 ha fokus på følgende:

  • Samarbeid med grunneier Vang Almenning knyttet til forhold som berører hytteområdet.
  • Mobildekning
  • Vanntappepunkt Lavlia Sør.
  • Fortsatt forbedring av stinettet inkl. rasteplasser
  • Etablering av siktepunkt på Brumundkampen.

 

Hilsen

Bjarne Harkinn

Styreleder

 

Betalingsinformasjon for kontingent 2020

Beløp kr 250,- og betalingsfristen er 15.februar 2020

Vi oppfordrer å benytte VIPPS -  #137457

eller

Konto nr. 1800.20.63464                                                   

Betaling merkes med hytta sin veiadresse

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse