Løypekjøring på Brumund

Endelig klart for skiturer på Brumund
 
Tilbakemelding fra løypeselskapet som har ansvaret for løypekjøring på Brumund er beskjeden at det blir oppstart løypekjøring førstkommende helg.
 
For å sikre prioritert løypekjøring har styret i Brumund Sæter Vel over noe tid hatt dialog med løypeselskapet. 
Løypemaskin står plassert på Gåsbu som betyr at det tar noe tid før den når Brumund. Styret har anmodet løypeselskapet å prioritere kjøring på Brumund når hovedtrase mellom Gåsbu og Målia er kjørt. Vår erfaring er at alle løypetraseer sør for Målia blir kjørt før Brumund. 
 
Løypeselskapet har en krevende økonomi. Blant annet er det behov for å investere i ny løypemaskin hvert 6. år. 
Selv med krevende økonomi har de valgt å opprettholde dagens nivå - også kjøring av løypetrase på Brumund. 
 
Mvh
Bjarne Harkinn
Leder Brumnud Sæter Vel

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse