Avslutning turorientering

1. oktober 2019 plukkes inn orienteringsposter for årets turorientering.
Ut fra interessen vil vi etter alt å dømme også neste år lage tilsvarende opplegg.
 
Premiering
5. oktober 2019 kl 13:30 på Brumund Fjellstue er det 2 stk uttrekkspremie for de som har levert inn deltakerkort med løsningsord.
For de som ikke har levert deltakerkortet kan  de legge det i plastmappen som ligger i postkassen utenfor Brumund Fjellstue eller levere det direkte til meg den 5. oktober 2019
Jeg vil være på Brumund Fjellstue fra kl 13:00.
 
 
Mvh
Bjarne Harkinn

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse