Info fra Vang Almenning til hytteeiere

Vi har fått følgende info fra bestyrer i Vang Almenning v/Mange Svenkerud.

Beitesesongen nærmer seg og Vang Almenning vil informere om følgende.

Hytteeiere som ikke har festekontrakt som gir rett til inngjerding, kan ikke sette opp gjerde på hytteeiendommen. Dette gjelder både midlertidige og permanente gjerder.
Gjerder som er satt opp uten tillatelse må tas ned.
Hytteeier må sjekke at det ikke er noe på eiendommen som kan skade beitedyrene. Forrige år var det en episode der en sau hengte seg i tauet til en huske.
 
 

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse