Medlemskontigent 2019

Det økonomiske fundamentet for all aktivitet knyttet til Brumund Sæter Vel er  avhengig av deg som medlem. Vi håper dere fortsatt vil være medlem, og ønsker nye velkommen.

Styret er opptatt av at hytteområdet utvikles til et attraktivt sted å tilbringe fritiden.

Hva er gjort og planer for 2019

Sammen med arrangementskomiteen fortsetter vi med de tradisjonelle arrangementer som tidligere.

Nytt av året er at vi legger ut orienteringsposter til sommeren, og felles dagstur til fots til et utvalgt sted i nærområdet. Mer info kommer på nettsiden/facebook.

Stiprosjektet som ble avsluttet i oktober vil vi fortsette å utvikle med tilrettelegging av rasteplasser, klopper og flere skilt.

Ved brannvakthytta er det lagt ned mange dugnadstimer for å bedre utsikt og gjøre området mer tilgjengelig for alle. Dette arbeidet vil fortsette i 2019.

I tillegg jobbes det med å opprette en sikteskive som det på årsmøtet ble bevilget midler til å realisere. 

Badedammen og området rundt vil i 2019 forbedres.

Skiløype Brumund Rundt – Brumundsjøvegen

Brumund Rundt blir kort fra vinterferien til og med påske eller så lenge det er mulig å kjøre maskin i terrenget. Vi har hatt ønske om at denne blir kjørt så snart snømengden tillater kjøring. Da det er usikkerhet knyttet til bruken ønsker vi tilbakemelding fra de som vil bruke løype dersom den blir kjørt tidligere enn den gjøres nå – dvs løype kjøres til vinterferien og ut sesongen.

Svar sendes: bharkinn@online.no - merk e-post med "Skiløype Brumund Rundt"

Protokoll fra årsmøtet

Legges tilgjengelig på vår nettside.

Ønske om referatet i papirversjon  - kontakt Bjarne Harkinn - e-post : bharkinn@online.no

Hilsen

Bjarne Harkinn

Styreleder Brumund Sæter Vel

Betalingsinformasjon for kontigent 2019

Beløp kr 250,-

Konto nr. 1800.20.63464 eller VIPPS #137457                                                      

Merkes: Hytta`s veiadresse

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse