Skispor Brumund rundt oppdatering 14.2.2019

Brumund Rund er kjørt.
 
Nå er løypetraseen Brumund Rundt kjørt.
Traseen blir kjørt sammen med øvrig løypenett frem til og med påske -  eller så lenge forholdene tillater kjøring.
 
Når det gjelder skiløypa fra Bringbu til Lavlia, er det mulig at det blir lørdag før den blir kjørt.
Dette grunnet problem med løypemaskin som kjører dette området.
 
Oppdatert løypekjøring kan dere finne på www.skisporet.no
Velg Hedmarksvidda som dekker området fra Brumund + området sørover.
Velg Hedmarksvidda Nord for trase som går nordover mot Bringbu/Hamarseterhøgda.
 
God tur i det flotte skinettverket som finnes på Hedmarksvidda.
 
Mvh
Bjarne Harkinn
Leder Brumund Sæter Vel

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse