Turskiltprosjektet er fullført - åpning lørdag 6. oktober kl 1400

I løpet av sommeren har vi fullført turskiltprosjektet med utskifting av gule merker til blå merker, nye skilt i stikryss, kart ved inngang til stier på utvalgte steder og informasjonstavler også montert på sentrale steder som f. eks setervollen og Lavlia.
I tillegg til dette har det også blitt lagt ut klopper som skal gjøre forsering av bløte områder litt enklere. Dette arbeidet fortsetter da det er behov flere steder.
 
Vi ønsker å markere prosjektet som fullført med åpningsseremoni lørdag 6. oktober kl 1400 på Brumund Fjellstue v/ ordfører i Hamar kommune - Einar Busterud.
 
Grillene tennes etter åpningen for grilling av medbragt grillmat.
 
Vi jobber med å sette opp aktivitet(-er) i forbindelse med åpningen.
 
Velkommen !!
 
Hilsen
Turstikomite
Ragnar og Bjarne

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse