Dugnader i 2017

Brannvakthytta

I løpet av 2017 er det arrangert flere dugnader for å opprettholde/bedre trivsel for hyttefolket og de som besøker vårt fantastiske område.
Noen har også hatt sin egen private dugnad for samme formålet - trivsel for alle.
 
I februar 2018 blir det dugnadsfest for de som har deltatt på dugnader. 
Invitasjon kommer.  
 
Brumundkampen - Brannvakthytta
Hogst
Vi startet i 2015 rydding av trær rundt Brannvakthytta for å bedre utsikten i tillegg til at vegetasjon nær hytta er skadelig for bygningen. 
Det ble så lyst og fint rundt hytta. Endelig var mulig å nyte utsikten nordover fra innsiden av hytta. 
Det ble også tatt noen trær mot syd som hindret den fantastiske utsikten.
 
Da det var noe usikkerhet knyttet til verneområde ble det ikke fjernet trær i 2016.
 
I år har Håkon Arnestad med flere i løpet av 3 helger i september fjernet flere trær på sydsiden av kampen. 
Dette har gjort området mer åpent, og kampens særegne preg har kommet frem.
 
Brannvakthytta
Brannvakthytta eies av Vang Almenning. Hytta er åpen til bruk for de som ønsker en rast innendørs. Ved til fyring ligger i vedkasse. Skulle det være tomt inne, så ligger det ved i boden ved siden av utedoen.
Velet har ansvaret for vedlikehold. Tidligere dugnadsinnsats gjør at bygning fremstår som godt vedlikeholdt i tillegg til respekt fra brukere på et dette er et felles ansvar. 
 
Som dere sikkert har registrert er vinduet på sydsiden råttent. Eugen Brennsæter har satt i gang prosess med å få byttet vinduet.
 
Det er stadig behov for vedlikehold. Hvis noen av hyttefolket har anledning til å bidra med vedlikeholdsarbeider er det bare å ta kontakt styret.
 
Klopp/ Ny benk 
for å bedre tilkomsten til utsiktspunktet er klopp utbedret, gjort brede så og velet har gått til innkjøp av ny benk til nytelse av utsikten med eller uten medbrakt mat og drikke.  
 
 
Ny skitrase forbi vannpunkt nederst i Kamphellinga.
Langs Kamphellinga vestover er det etablert nytt vanntappepunkt. 
I fjor la vi om løypenettet så vi unngikk å legge deler av løypetraseen i veien som ble brøytet ned til vannpunktet.
 
Nye hytter på de øverste tomtene gir begrenset plass til løype mellom hytter og vei.
Da det er god plass på nordsiden av veien er løypetrase nå lagt i en liten sving på nordsiden av vannpunktet. 
Løypetrase er koblet inn på eksisterende løypetrase ovenfor krysset der løype går opp mot Brumundkampen. 
PS ! For de som synes de har fått vel stor fart ned mot nevnte kryss vil farten nå blir mer håndterbar :-)
 
 
Vedlikehold av stier
Sykkelsti fra Lavlia til Brumundsjøvegen, sti fra Brennsætervegen ned til Fjellvegen og stien mellom parkering på Kamphellinga og Farmenvollen ble i vår vedlikeholdt. Det ble gruset, reparert klopp og sloddet. 
Innerst i Farmenvollen har vi et grusdepot som tenkes brukt til ytterligere vedlikehold av stier i og rundt kampen i tillegg til forespørsel til Vang Almeinning å etablere en sti mellom Kamphellinga og Møssmørvegen i 2018.
 
 
Turstiprosjektet
Vi er godt i gang med planlegging for gjennomføring av prosjektet. 
Den 24. september ble det arrangert et møte på Brumund Fjellstue med informasjon om prosjektet og valg av ansvarlige for delprosjekter.
 
I løpet av sommeren 2018 trenger vi hjelp fra hyttefolket til:
* Bytte ut gule merker med blå merker.
* Sette opp skilt i stikryss.
* Montere informasjonstavler.
 
Bli med å utvikle stinettet til en hyggelig opplevelse.
 
Vi inviterer hyttefolket til å delta. Alene, med hyttenaboer etc.
Har du lyst å bidra i gjennomføring av prosjektet - Ta kontakt med Bjarne Harkinn - bharkinn@online.no 
PS!! Noen har meldt seg, men vi trenger fler. 
 
 
Hilsen
 
Bjarne Harkinn
Leder Brumund Sæter Vel

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse