Innkalling til årsmøte 2016

Dato: Lørdag 13. august.  LEGG MERKE TIL DATO

Klokkeslett: 14.00

Sted: BRUMUND FJELLSTUE. 

Sakliste.
1. Åpning med godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Årsregnskap og revisjonsrapport
6. Valg
    • Valg av leder (1 år)
    • Valg av kasserer (2 år)
    • Valg av styremedlem (2 år)
    • Valg av varamedlem (2 år)
    • Valg av arrangementskomite
    • Valg av valgkomite, 2 medlemmer
7. Fastsettelse av kontingent
8. Saker fra styret.
9. Innkomne saker
10. Orientering fra Vang Almenning
11. Orientering fra Turstikomite, arrangementskomite.

Våre Websider har siden de ble startet vært redigert av Jan Peder Vangen. I fortsettelsen er han dessverre ikke aktuell til å gjøre denne jobben. Vi ønsker derfor at personer som måtte være interessert i å gjøre denne jobben i kommende år om å ta kontakt med styret. Etter vedtektene er ikke dette et verv som velges av årsmøtet.

 

Saker som ønskes tatt opp under punkt 9 på årsmøtet sendes skriftlig til undertegnede innen 1. august 2016

Adresse: asbjoerndavidsen@yahoo.no eller Åmålsrudvegen 16, 2316 Hamar.

 

 

Etter årsmøtet blir det hyggelig samvær i teltet/kroa. Dere tar med mat og drikke. Grillen fyres opp. Vi håper både på godt vær og godt oppmøte.

  

 

Vi ønsker alle medlemmene en god sommer.

 

Med hilsen for

Brumund Sæter Vel

 

Asbjørn Davidsen

leder


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse