Hogging i hyttefeltet i Brumundkampen.

Vang Almenning er villig til å hogge i hyttefeltet i Brumundkampen med hogstmaskin. Dette vil være  ca. 70% gjennomhogst der de største trærne fjernes men noen mindre trær settes igjen.  På denne måten vil hyttefeltet bli mer luftig, lyst og det blir bedre utsikt. VA vil bruke en vanlig hogstmaskin slik at kvisten vil bli liggende igjen. Hytteeierne må derfor selv rydde opp i kvist de ønsker å fjerne. Hogsten vil foregå når det er tele i bakken og/eller snø, men det kan likevel bli noen spor etter hogstmaskinen. VA vil reparere de største sporene med gravemaskin. Det enkleste for VA er at de selv kan avgjøre hvilke trær som skal hugges. Dersom det er noen som ønsker å bevare noen spesielle trær må disse merkes godt på flere sider. Hvordan denne merkingen skal gjøres kommer vi tilbake til.

Brumund Sæter Vel har også fått tillatelse til å hugge oppe på Brumundkampen. Her har det vokst kraftig de siste årene slik at mye av utsikten er borte. På kampen ønsker vi å hugge på dugnad da en hogstmaskin kan komme til å sette mye spor.

Hogst i hyttefelt og på Brumundkampen vil bli tema på årsmøtet den 3.8.13. Møt opp og si din mening dersom du har synspunkter i saken.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse