Hogging på setervollen

Vi har mottatt følgende melding fra Trond Pedersen i Vang almenning:

Hogst av de siste trærne ved setra til Svenkerud østre ble gjort i ettermiddag. Hele området er befart med snøscooter for å se etter om det lå igjen noe virke under snøen, og om det sto igjen noen høge
stubber. Det vil også bli foretatt en ferdigbefaring når det blir bart. Maskinene vil forlate stedet i løpet av kvelden eller morgendagen. Haugene med virke vil bli liggende til tørk til over sommeren. Når virket er tørt nok vil det bli hogget til brennselsflis og levert til fjernvarmeanlegg.

Morten vil kjøre opp igjen skiløyper i morgen fredag. 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse