Hogging på setervollen på Brumund

Vi har mottatt følgende meldinger fra Trond Pedersen i Vang Almenning: 

 

De som driver og avvirker bioenergivirke på seterløkka på Brumund er nå og hogger langs Fjellvegen lenger inn. De kommer tilbake og kjører sammen det virket som ligger på setervangen. De har da også med seg ei større maskin til å klippe med. Da skal de ta de trærne som har vært for grove for den maskina som har vært der. De tar da også de høgstammene som står igjen. Blir det fortsatt stående igjen noen høge stubber, vil de bli skjært ned med motorsag til sommeren.

 

Etterlysning: 

Er det noen i Brumundområdet som savner to Huskeyer, er de området nå, mye nede ved søppelcontainerene.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse