Styret 2018-2019.

Bilde

Styret i Brumunddal Mannskor (7)

Nils Huse 95251322 rknhu@online.no Formann
Terje Sanner 62526751 90621190 terjsan@online.no Nestformann
Bjørn Nilsen 97152062 bjoenil@online.no Sekretær
Knut Skar 90822914 knuskar@online.no Kasserer
Roar Lillehovde 95144098 rilleho@gmail.com Arkivar
Thorger Alderslyst 90948474 thorger@alderslyst.no Varamann til styret
Kjell Magne Brobakken 99744567 brobakken.stavrum@gmail.com Varamann til styret

Noteutvalg/stemmekontakter (4)

Nils Huse 95251322 rknhu@online.no 1. tenor
Dag Sanner 90859470 dsanner@sanner.no 2. tenor
Kåre Magne Huse 99159580 kma-huse@online.no 1. bass
Nils Petter Stensli 99015484 nilspetter.stensli@yahoo.com 2. bass

Tur/arr. komite (6)

Bjørn Rudlang 95021260 brudlan@online.no
Mikkel O. Dobloug 90822937 tdobloug@gmail.com
Rolf Christensen 97177455 rchriste@bbnett.no
Thore Berntsen 90067400 thoresbb@online.no
ole ingar bråten 41521716 oling-br@online.no Varamann
Kai Skjelbostad 95185519 keisk@online.no Varamann

ØVRIGE TILLITSVALGTE:

Revisor:                           Kai Skjelbostad (gjenvalgt for 2 år)

Varamann revisor:         Thorger Alderslyst (gjenstår 1 år)

Reisekasse:                    Kåre Bergan (gjenstår 1 år)

                   Vara:              Nils Petter Stensli (gjenstår 1 år)

Valgkomité:                     Nils Petter Stensli (gjenstår 1 år)

                                         Arne Skarseth (gjenstår 2 år)

                                        Terje Sanner (ny for 3 år)

Delegater NKH:              Formann og nestformann

 Del denne siden på Facebook:

Disse støtter korets arbeide med å bevare mannskortradisjonen: