Siste nytt vedrørende kor og korona

Korforbundets side ang. korona (Denne sida blir automatisk oppdatert)

Til Brumunddal Mannskor

Oppdaterte retningslinjer for musikkøvelser

Torsdag 30. april oppdaterte regjeringen sine råd og regler om kulturarrangementer og avstand mellom mennesker. Norsk musikkråds veileder for musikkøvelser er nå oppdatert i tråd med dette. Her er endringene:

  • Bestemmelsen om minst 2 meter avstand mellom hver person er redusert til minst 1 meter, men det gjerne kan være mer (2 meter mellom hver person bør tilstrebes).
  • Fra 7. mai er antall personer som kan møtes satt til maks 50 personer, med minst 1 meter avstand mellom hver.
  • Både øvelser og konserter kan fra denne dato planlegges med dette antallet.
  • Tabell for anbefalte minste romstørrelser er justert fra 4 m2 til 3 m2 pr utøver

Den enkelte kommunelege kan ha kommet frem til andre vurderinger. Disse må i så fall følges.

Oppdatert versjon av Norsk musikkråds veileder finner du her: www.musikk.no/smittevern
Klikk her for Koralliansens oppdaterte supplement til veilederen.

Ha respekt for de som synes det er for tidlig
Dersom aktiviteten i korene sakte gjenopptas er det viktig at styret går i dialog med dirigenten for best mulig å legge til rette for at både de som møter på øvelse og de som velger å vente opplever at de deltar fellesskapet. En mulighet er å dele øvelsene digitalt med de som sitter hjemme ved hjelp av Facebook eller Zoom. Styre og dirigent må sørge for at det ikke skapes for stor avstand mellom dem som kommer på øvelse og de som av forskjellige grunner velger å vente.

Alternativer til dere som ikke starter korøvelsene nå
Det finnes flere alternativer til dere som ikke ser dere i stand til å starte med korøvelser. Vi har samlet slike idéer i en egen idébank. Blant har vi fått den kjente dirigenten Per Oddvar Hildre (Prots) til å lage korøvelser på video i form av videosnutter på 10 minutter. Tidligere har vi publisert en film der medlemmene i koret kan lære Henning Sommerros vakre arrangement av Blåmann og som dere kan synge når dere møtes igjen. Nå har Prots publisert en ny video med gode øvelser for klang og intonasjon. Her finner dere lenke til korøvelsene med Prots:
https://bit.ly/ProtsØving

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

tipping.jpg 20/1-2020