God oppslutning om årsmøtet

Bilde
Dag sier farvel som formann i Brumunddal Mannskor. Arkivfoto JE

Det var god oppslutning om årsmøtet som ble avholdt på RVS i dag kl. 19.00 hvor en fikk severt Pizza og mineralvann før formannen, Dag, ønsket alle vel møtt.

Det kom ingen innsigelser til innkallingen. Dag ble valgt som møteleder. Bjørn som møtesekretær og Hans og John ble valgt til å skrive under protokollen.

Dag leste en fyldig årsberetning fra et meget innholdsrikt år med Creedence-konserten som det store høgdpunktet. Ellers har det vært et aktivt år med mange begivenheter.

Koret økonomi er god, tross at Creedence-prosjektet ga et underskudd, noe som kasserer, Knut, redegjorde for. Regnskapet ble godkjent.

Valgkomiteen hadde hatt en stri tørn med å få på plass en ny formann etter at Dag, som har vært formann de siste fire årene, hadde gitt melding om at han ikke tok gjenvalg. Ingen ville påta seg vervet enda Dag anbefalte de andre i styret som meget kompetente personer. Dette hjalp ikke så valgkomiteen fikk i oppdrag av årsmøtet å finne en kandidat til vervet så snart som mulig.

De øvrige valgene gikk greit. Roar Lillehovde tok over som arkivar. På valg var også kasserer. Her ble det gjenvalg. Se forøvrig liste over tillitsverv i koret under linken STYRET.

Dag takket Geir for hans gode og inspirerende måte å drive koret på og takket være ekstra godt arbeide med arragering og tålmodig innøving av Creedencemelodiene ble dette supert. Samtidig fikk John gode ord for sitt arbeide med hjemmesida.

Kåre Magne takket Dag for hans ukuelige optimisme og hans egenskaper med å få koret opp og fram.

Protokoll er lagt ut under fanen: korets historie/årsmøter

Etter møtet var det en kort øvelse hvor vi gikk gjennom programmet vi skal ha på Bjønnåsen lørdag 4. august. Se forøvrig kalender hvor du finner noter til Åstdalssangene og Hymne tell pultosten samt tekst til Lompe og pølse..

Til slutt ønsket Geir oss god sommer og han gledet seg til å ta fatt på neste sesong. Da skal vi blandt annet ha en ny konsert med Magnolia Jazzband den 10. mars.

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

Disse støtter korets arbeide med å bevare mannskortradisjonen: