Disse støtter korets arbeide med å bevare mannskortradisjonen: