Korets 80 årige historie

Koret ble startet 28. februar 1932 og har vært i drift siden

Bilde

Her kan du lese historien om koret basert på protokoller og tidligere beretninger fra korets start. Det er brukt mange bilder som underbygger teksten, men her mangler det noen navn. Ellers gir beretningen en forholdsvis god oversikt på hva koret har stått for gjennom harde trettiår, krig og oppgangstider i etterkrigsårene. Se her

 

.

 Del denne siden på Facebook:

tipping.jpg 20/1-2020