Informasjon rundt støtteapprat

Er du med i støtteapparat dekker vi alle utgiftene dine, samt gir deg en liten påskjønnelse for at du har ofret deg en hel helg for at vi skal få realisert egne mål. Som medlem av støtte apparatet er du en viktig brikke for lagets suksess. 1000-TAKK

Ledebil for lag som deltar i lagkonkurransen

Bilde
I lagkonkurransen er det et krav at vi skal ha en ledebil foran laget til enhver tid. Hovudoppgaven til denne bilen er å varsle møtende trafikk om at sykkelfelt følger. I tillegg blir ledebilen lagets øyne foran og varsler f.eks hullete veier etc. Ledebil varsler også om at man tar igjen andre lag og større grupperinger av ryttere som krever en planlagt forbikjøring. Ledebil er litt "sjef" ved slike forbikjøringer og søker å varsle laget foran om at vi ønsker en forbikjøring.

Ledebilen er særskilt uniformert/nummerert og er utstyrt med roterende gult lys og skilt på tak. (dette lånes/leies av arrangøren i Trondheim)

Ledebilen skal fortrinnsvis ligge i passe avstand foran feltet ca. 100 -200m, og nødvendigvis lenger foran i lange utforkjøringer. Følgekjøretøy blir tildelt registrerings - nummer med stigende nummer der Ledebil har laveste nummer.

Bilen må bemannes med to personer og må være uttyrt med følgende. Bilen kan gjerne være en liten personbil som kan ta passasjerer om noen må bryte rittet.

- Roterende gult lys. (lånes/leies av rittarrangør)
- Skilt på tak. (lånes/leies av rittarrangør)
- Radio
- Mobiltelefon
- Rytteroversikt

NB! Alle bilene nullstiller tripteller på bilen ved start i Trondheim. Dette er viktig for å ha kontroll på posisjonene for bilene underveis

Følgebil

Bilde
Følegbilen er en bil som ligger bak laget under hele turen. Følgebilen er "sjefen" for støtteapparatet og koordinerer alle andre biler for laget, samt kommunikasjon mot de andre lagene for Bergen CK. Bilen må være bemannet med minst to personer. Vi ønsker at personene i følgebilen skal ha kunnskap om førstehjelp, sykkel reperasjon og ikke minst litt erfaring fra fra sykling. Alle som sitter i bilen tenger ikke ha samme kunnskap, denne kan godt være fordelt på de som sitter i bilen.

Utstyr og bilens størrelse.
Litt avhengig av lagets størrelse, bør bilen være en 5 seter "kassebil". Følgebilen bør kunne "samle" opp ryttere som velger å bryte hele rittet og bør derfor har ledige seter. Bilen skal også romme følgene.

- Førstehjelp skrin/pakke
- Nødproviant i form av energi barer etc. (Hentes på BOA)
- Kasse med ekstra drikkeflasker fyllt med vann.
- En reserve sykkel i small/medium størrelse. (SPD-SL pedaler)
- En reserve sykkel i medium/large størrelse. (SPD-SL pedaler)
- Brytesekk som hver enkelt rytter leverer inn merket med navnelapp.
- 1 stk bakhjul for hver type girsystem i laget. Populære system må ha 2 eller flere.
- 1 stk forhjul + 1 stk for hver tiende rytter.
- 10 stk slanger med 80 - 90 mm ventil (hentes på BOA)
- 5 stk dekk (hentes på BOA)
- 5 stk sett med bremseklosser fordelt på girsystemene i laget.
- 1 stk kjede og kjedelås for hvert girsystem i laget. (hentes på BOA)
- 2-3 stk bokser med "havy duty" kjedespray
- Wire sett (gir/brems) for alle girsytem i laget.
- Komplett verktøysett for sykkel.
- Skikkelig tårn sykkelpumpe.
- 1 stk boks med Latex hansker.
- Radio for kommunikasjon med kapetiner på laget.
- Rytter/laglister for alle Beregn CK lagen i rittet.
- Kjøre skjema.
- Mobil tlf.
- Kamera til å ta bilder av turen.
- Kopi av denne artikkelen.


Hovedoppgavene for følgebilen og personellt i den er:
- Delta på kurs for følgebilsjåfører fredag kveld. (De må være i Trondheim før kl 17.00)
- Følgebilen skal i så stor utstrekning som mulig ligge bak og se feltet under hele turen.
- Kommunisre på radio med kapteinen og holde dem oppdatert på:
. 1) Skjema
. 2) Om vi har strekk i feltet
. 3) Om noen ser ut til å slite i halen
. 4) Om noen har sluppet feltet og fått bryte sekken sin.
. 5) Kommunisere statusrapporter fra matbil. (minst 1 gang i timen)
. 6) Oppdatere om værutsiktene fremover. (minst 1 gang i timen)
. 7) Status hos de andre Beregen CK lagene i rittet. (minst 1 gang i timen)
- Yte teknisk støtte på veien og ved "pit" stopp.
- Skifte hjul punktering.
- Levere ut reservesykler.
- Yte førstehjelp ved ulykker – Førstehjelpskrin skal ligge i bilen
- Dele ut ”nød proviant og drikke” om vi får problemer med matbil.
- Ta "pene" bilder underveis på turen.
- Bistå matbil under matstoppene

NB! Alle bilene nullstiller tripteller på bilen ved start i Trondheim. Dette er viktig for å ha kontroll på posisjonene for bilene underveis.

Matbil

Bilde
Matbilen har som hovedoppgave å organisere og "sjefe" på matstoppene. Matbilen må bemannes med to personer.

Litt avhengig av lagets størrelse, bør bilen være størrelse varebil/kassebil.

Matbilen skal ha med følgende:
- Matkassen til hver enkelt rytter i puljen.
- 2 stk Plastkanner a’ 25 liter med Cola (uten kullsyre)
- 3 stk Plastkanner a 25 liter med svak maxim. Tomme kanner etterfylles etter hvert stopp.
- 1 stk Plastkanne a’ 25 liter med vann. Tomme kanner etterfylles etter hvert stopp.
- Ca 5 stk godt modnete bananer pr rytter. Deles inn i kasser som plasseres ut på stoppet.
- Ca 2 ferske (rosin)boller pr. rytter, kjøpes underveis, deles ut på stopp 3 og 4
- 2 stk Maxim bokser for å blanding underveis
- Trakt
- Halv litermål
- Kamera til å ta bilder
- Rytter/laglister til alle Bergen CK lagene i rittet
- Kjøre skjema.
- Mobil tlf.
- En rull med søppelsekker.
- Kopi av denne artikkelen.

Matbilen har som oppgave å plukke ut stoppestedene underveis. På forhånd avtalte, eksakte stoppsteder, har som regel vist seg å være vanskelig å gjennomføre. Service/matbil som kjører foran må da etter beste evne velge stoppestedene slik:
- Så nær avtalt distanse som mulig.
- På høyre siden av veien.
- En trafikksikker plass.
- Muligheter for diskre vannlating.
- God plass til biler, kasser og sykler.
Kasse nr. 1 nærmest Oslo.

Stoppene for Bergen CK feltene søkes gjennomført på følgende steder:
1. Ulsberg 100 km stor rasteplass nær bakketopp
2. Fokstua 190 km
3. Ringebu 300 km
4. Rudshøgda 390 km
5. Nebbenes 470 km

NB! Alle bilene nullstiller tripteller på bilen ved start i Trondheim. Dette er viktig for å ha kontroll på posisjonene for bilene underveis.

Lastebil

Bilde

Etter noen års erfaring har vi landet på en løsning der vi pakker og sender alle sykler og fellesutstyr med egen lastebil til Trondheim og hjem igjen fra Oslo.

Oppgavene til lastebilen er i hovedsak

 • Innlastning av sykler og fellesutstyr i Bergen torsdag kl 18:00 - Ca 20:30
 • Transport opp til Trondheim
 • Utlevering av sykler og fellesutstyr i Trondheim fredag kl 16:00 - 17:30
 • Innlasting av rytterbaggasje lørdag morgen fra ca kl 05:30 - 08:45
 • Transport av rytterbaggasje til Oslo
 • Utvelevring av rytterbaggasje og mottak av sykler og annet fellesutstyr i Oslo etterhver som lagene/rytterene ankommer. (det er ikke sikkert at alle ryttere kommer samlet inn) Følgebiler vil informere om status ved ankomst. Fra ca kl 23:00 lørdag til 05:00 søndag morgen.
 • Transport av sykler og fellesutstyr tilbake til Bergen
 • Utlevering av sykler og fellesutstyr i Bergen
 • Transport forsikring av last
 • Holde kontakt med følgebiler og være oppdatert på ankomst tider i Oslo
 • Ringe gjevnlig inn værmeldinger til følgebilene på vei nedover til Oslo.

Transport koordinator vil følge/støtte fører av lastebil. 

 

 

Informasjon fra ritt arrangøren for følgekjøretøyer.

Følgekjøretøyer:
Det er på forhånd definert at hver pulje som starter fra Trondheim kan følges av inntil 6 kjøretøy – bil/motorsykkel.

1 stk. bil er avsatt som ledsager/frontbil for hver pulje i Lagkonkurransen uansett startsted. Denne skal varsle møtende trafikk om at sykkelfelt følger. Frontbilen er særskilt uniformert/nummerert og er dessuten utstyrt med roterende gult lys og skilt på tak.

Frontbilen skal fortrinnsvis ligge i passe avstand foran feltet ca. 100 -200m, og nødvendigvis lenger foran i lange utforkjøringer. Følgekjøretøy blir tildelt registrerings - nummer med stigende nummer der frontbil har laveste nummer.

Det blir avholdt kurs for følgebilsjåfører fredag/lørdag før start.
•Kurs Lagkonkurransen Trondheim fredag kl. 1700
•Kurs Express/Seedet (inntil 20 timer) fredag kl. 180
•Kurs Tur/bedrift(mer enn 20 timer) fredag kl. 1900
Gjennomgangen gjøres av arrangør og politiet på Rica Nidelven Hotell.


Langing/teknisk bistand:
De øvrige følgekjøretøy (utenom frontbilen) ligger i god avstand bak rytterne eller kjører frem til avtalte langesoner der all service/langing skal foregå av personell som står på veiskulder eller på rasteplasser langs løypa.

Service som følge av tekniske uhell må skje i betryggende former på veiskulder og utenfor kjørebanen.

Personskade:
Ved uhell med personskade må støttepersonellet opptre på en måte som først og fremst ivaretar rytteres sikkerhet og sikrer en mest mulig fleksibel trafikkavvikling forbi skadestedet inntil profesjonell bistand fra politi- og medisinsk personell overtar kommandoen på skadestedet. Dersom personskade krever bistand fra politi og ambulanse, forutsetter arrangøren at rittleder og/eller beredskapssentral i Oslo varsles på oppgitte telefonnummer.

Før start – oppmøte:
Fra Trondheim stiller følgekjøretøy sør for Elgseter bro. Frontbil legger seg snarest mulig i front for sitt lag i beskrevet avstand. De øvrige registrertefølgekjøretøy legger seg i behørig avstand etter rytterne i pulja. Bruk av uregistrerte kjøretøy og/eller flere kjøretøy enn tillatt vil medføre diskvalifikasjon av laget.

Passering av lag/enkeltryttere/grupper av ryttere:
Det må påregnes at lag tar igjen lag og/eller enkeltryttere og mindre grupper ryttere. For enkeltryttere/grupper av ryttere som er blitt frakjørt av eget lag gjelder at rytteren(ne) normalt lar lag passere uten å legge seg på hjul eller bryte inn i andre lags formasjonskjøring.

Om lagkonkurransen skal være reell er det viktig at alle lag får gjennomføre sin konkurranse uten innblanding, positiv eller negativ, fra utenforstående ryttere. Rytter eller grupper med ryttere vil normalt bli ”nøytralisert” når frontkjøretøy for annet lag når igjen rytter(e) fra foranstartende lag. Dette gjelder uten unntak når et lag tar igjen et foranstartende lag. Når frontbil passerer annet lag er dette tegn på at et raskere lag er i ferd med å distansere foranstartende. Laget som blir tatt igjen sykler defensivt og avventer passering av siste rytter og eskorten med følgekjøretøy på inntil 5 biler. Når disse har passert innkjørt lags frontbil og rytterne har fri sikt til egen frontbil kan rytterne/laget igjen utnytte sin fulle kjørestyrke.

Om et lag er passert kan den omvendte situasjon oppstå lenger sør i løypa og på et senere tidspunkt i rittet. Samme prosedyre gjelder uansett tidligere innkjøring når et lag tar igjen et annet lag.

Differensiert puljestørrelse – startintervall - lojalitet – sikkerhet:
Lagkonkurransen er et tilbud utover den ordinære individuelle konkurransen i Styrkeprøven der klubber og lag inviteres med i et samarbeidsprosjekt sammen med Styrkeprøven for å utvikle nye sportslige og sikrere utfordringer. Vi anmoder derfor samtlige ryttere, lag og følgekjøretøy om å følge disse enkle reglene. Politi og arrangør vil bare sporadisk kunne overvåke at reglene/retningslinjene følges. Vi krever derfor lojalitet og forståelse for at dersom regelbrudd blir innrapportert, vil arrangøren måtte reagere med sanksjoner. Det er ikke utformet noe eget straffereglement og vi håper det ikke blir nødvendig å nedlegge ressurser på dette i etterkant. Erfaringene fra Styrkeprøven danner grunnlag for videreføring/endring av ritt tilbudet følgende år.

Politi- og veimyndigheter følger Styrkeprøven med argusøyne. Styrkeprøven opererer med differensiert puljestørrelse og startintervall for ryttere med ulik erfaring og ambisjoner. Dette er viktig for å beholde og videreutvikle Styrkeprøven i årene som kommer. Samtlige følgekjøretøy vil få anvist parkeringsplass i nærheten av målgang på Løren.

Etter målgang skal sjåfør på frontbil på hvert lag innlevere utlånt utstyr til arrangøren i sekretariatet i Lørenhallen.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 14/6-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: