Påmeldinger

I påfølgende sider melder du deg på arrangementer etc, som koordineres av Bergen CK Trondheim-Oslo gruppen. Alle påmeldinger er bindende etter fristene som er satt. Dvs at påmedling kan trekkes innen utløpet av påmeldingsfristen.

 Del denne siden på Facebook: