Hvordan melder du deg på Bergen CK arrangementet

På denne siden finner du noe mer informasjon om hvrdan du går frem for å melde deg på arrangementet til Bergen CK. Det er viktig å huske på at dette arrangementet er basert på 100% frivillig arbeid av entusiaster som gjør dette for seg selv og deg.

Hvordan melde seg på og hva er "budsjettkostnadene"

Bilde
Primært er BCK sitt arrangement rundt Styrkepøven forbeholdt Bergen CK sine medlemmer. Vi har likevel i god tradisjon tatt i mot gjesteryttere fra både nære og fjerne klubber gjennom tiden. En forutsetning har likevel i hovedsak vært at alle rytterne skal delta på felles treninger, slik alle er samtrente og kjenner våre kjøre regler i feltet.

Har du lyst å være med oss, men er ikke tilsluttet noen klubb ennå, så ønsker vi deg hjertelig velkommen til å melde deg inn i Bergen CK også.

Når du melder deg på ”opplegget” som Bergen CK har i forbindelse med Styrkeprøven, blir du ikke automatisk påmeldt i selve arrangementet Styrkeprøven som arrangeres av Oslo Cyclekrets. Vi styrer likevel puljene våre og vil i samarbeid med arrangøren åpne påmeldingen for individuell påmelding i selve Styrkeprøven. For da å kunne melde seg på disse puljene må du være påmeldt hos oss. Påmelding til Bergen CK puljene gjør du på følgende side: http://www.klubbinfo.no/bckto/styrkeproven-2011.html
Hvordan du skal gå frem for å bli endelig påmeldt styrkeprøven vil bli meddelt deg direkte fra oss når tiden er inne.

Bergen CK sitt arrangement for Styrkeprøven er et nonprofit arrangement som er basert på kun frivillig arbeid. Unntaket her er at vi har tradisjon for å gi støtteapparatet i følgebilene en mindre påskjønnelse for sitt bidrag. Likevel er det slik at arrangementet koster penger. Er du medlem må du regne med en kostnad på pluss/minus 2.700 kr og ikke medlemmer, må påregne ytterligere pluss/minus 600 kr. Klubben har tradisjon for å støtte ”prosjektet” med rundt 500 kr pr deltakende medlem.

Beløpene varierer noe fra år til år og er avhengig av størrelsen på puljen etc. Egen andelen dekker følgende kostnader.

- Treningsveiledning etc
- Kostnader for støtteapparatet ifm selve ritthelgen
- Kostnader for leiebilder
- Transport av sykler matkasser og fellesutstyr til Trondheim og med retur fra Oslo
- Diverse: Matkasser, Radioer, Førstehjelp, Drikke under rittet, Bananer, Nødmat, etc.

Kostnader i forbindelse med overnatting i Trondheim og Oslo kommer i tillegg sjekk info om dette her: http://www.klubbinfo.no/bckto/hotell-informasjon.html

Kostnader for din transport fra Bergen-Trondheim og fra Oslo til Bergen må du ta med i regnestykket, men dette må du sørge for selv. (bestille og betale)
 Denne siden ble sist oppdatert 30/8-2011

 Del denne siden på Facebook: