Fysiologisk testing

Ønsker du å teste formen din og samtidig få gode råd om hvordan du bør legge opp treningen din videre, kan dette være et tilbud av interesse.

Litt om testen

FYSIOLOGISK TESTLABORATORIUM
Kommersiell testing

Fysiologisk testlaboratorium ved Høgskolen i Bergen tilbyr testing av maksimalt oksygenopptak, laktaprofil (anaerob terskel) hurtighet, styrke, spenst og kroppssammensetning mm. Faglige ansatte ved kroppsøvingsseksjonen står for drift og kompetanse. Vi tester enkeltpersoner, klubber og lag og tilbyr ulike tester med utgangspunkt i kundenes ønsker og behov.

Forberedelser før testing
Den aktive må stille forberedt og fullt restituert på testdagen. Det betyr ingen trening tidligere på testdagen, og kun lett trening dagen før. Ved sykdom/forkjølelse bør testen utsettes
Ved gjentatt testing bør du fra gang til gang stille i så likt utstyr som mulig. Pass også på å legge inn nok tid etter et måltid før testingen begynner (ikke spis de to siste timene før test).
Maksimalt oksygenopptak
Dette er selve basistesten for utholdenhetsidrettsutøvere. Det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) beskriver hvor mye oksygen kroppen klarer å ta opp per minutt under maksimal anstrengelse, oppgitt i liter/min eller ml/kg/min. Ditt maksimale oksygenopptak er med på å bestemme din aerobe kapasitet (kondisjon). En slik måling er et godt hjelpemiddel for å vurdere om treningen din gir resultater, og forteller også om din utholdenhet er tilfredsstillende for den idretten du driver.

Du bestemmer selv om du vil gjennomføre testen på sykkel eller tredemølle. Ta eventuelt med sykkelsko. Når du møter til testen skal du være ferdig oppvarmet (minst 15 minutter). Du kan varme opp i treningssalen hos oss. Selve testen varer i 4-6 minutter med økende belastning til total utmattelse. Oksygenopptaket og hjertefrekvensen registreres under hele testen. Din maksimale hjertefrekvens (makspuls) beregnes til 0-5 pulsslag over din høyeste oppnådde hjertefrekvens (puls) under testen, noe som gir oss et relativt godt grunnlag for videre beregning av dine intensitets-/pulssoner med tanke på utholdenhetstrening.

Etter avsluttet test får du en utskriftsrapport og kort gjennomgang av testresultatene som danner grunnlag for videre treningsråd.

Laktatprofil med maksimalt oksygenopptak
Her tester vi for å finne din melkesyre(laktat) terskel. Melkesyre-terskelen, gjerne kalt anaerob terskel, er det punktet hvor melkesyreeliminasjonen er like stor som melkesyreproduksjonen. Ved aktivitet over dette nivået vil muskelen få en akkumulering av melkesyrenivået som igjen vil føre til at man "stivner”. Ut i fra denne testen kan vi anbefale treningssoner for deg.
Utøveren arbeider i 4-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og eventuelt VO2. Disse parametrene sett i sammenheng med HFmaks (og eventuelt VO2maks) gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening.
De fleste tester maksimalt oksygenopptak etter avsluttet melkesyreprofil-test, men enkelte velger å utelate VO2maks-testen. Vi anbefaler at en gjennomfører denne, da den gir verdifull tilleggsinformasjon og et bedre utgangspunkt for tolkning av melkesyreprofil-testen.
Melkesyre (laktat) beregnes opp mot puls, arbeidsbelastning (km/t eller watt) og oksygenopptak for å beregne de ulike intensitetsnivåene for trening.

Hvordan bestille time

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 24/11-2010

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: