Kort referat fra møtet i "bukkestyret" 28. mai

Følgende info

  • Lag 1 beholder sin målsetning på 16:20
  • Lag 2 vil ha en målsetning på 18:50
  • Svein Aage og Ove går inn som visekapteiner på lag 1
  • Merethe og Petter er visekapteiner på lag 2
  • Hotelloversikten er oppdatert og vi må snart "låse" denne med endelig bestilling.
  • Kabalen mht hjelpemannskaper ser ut til å gå opp, Bjarte koordinerer
  • Stig har kontroll på lastebil for sykkeltransport og skal snart bestille følgebiler
  • Svein Ivar har kontroll på reserve sykler, men vi mangler ennå flere hjul (ta kontakt med Svein Ivar om du har reservhjul til disposisjon)
  • Vi har fått 16.800 i støtte fra klubben fordelt på 28 medlemmer.
  • Christian setter opp budsjettet basert på dagens situasjon.

Vi vil komme med betalingsinformasjon (for egenandel) innen kort tid.

Mvh - Bukkestyret


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse