Møte i "bukkestyret" 23.11.10

Følgende referat publiseres:

Endring av målsetninger:
Det ble besluttet var at vi endrer målsetningene for alle lagene utenom ekspresslaget.

Lag 2 som hadde målsetning på 15.30, får nå en målsetning på 16.20
Lag 3 som hadde målsetning på 16.50, får en målsetning på 17.50
Lag 4 som hadde målsetning på 18.50, får nå en målsetning på 19.50

Målsetningene til ekspresslaget er 14.20.

Dere som allerede har meldt dere på, men ønsker nå å endre lag kan sende meg en mail, så skal jeg slette dere, slik at dere kan melde dere på i et annet lag/målsetning. (Dere kan for så vidt allerede nå melde dere på det nye laget, om dere ønsker det)

Gjør videre oppmerksom på at dagens oppsett/målsetninger for laget er midlertidige og mer retningsgivende og kan gjerne bli flyttet med pluss/minus 0,5 timer. Den endelig målsetning blir bestemt av kapteiner og laget selv.

Ny mann inn i bukkestyret (ikke særlig demokratisk valgt):
Harald Breyholtz går inn i rollen som koordinator for støtteapparatet.

Valg av kapteiner:
Valg av kapteiner og visekapteiner utsettes inntil vi har oversikt over hvem som melder seg på lagene. Oddgeir har likevel trekt seg som kaptein som følge av at han nå har leder funksjonen for hele arrangementet og må bruke resten av energien på å ren sykling.
Bukkestyret ønsker gode kapteiner som både kan bygge laget men også ta ansvar for det sportslige og treningsmessige i laget. Det er også ønskelig med en viss kontinuitet også i kapteinsrollene.

Krav til ryttere om deltakelse på fellestreninger og ritt:
Vi vil planlegge et oppsett med frivillige fellestreninger som alle rytterne på alle lagene kan delta på. På felles treningene vil en bli inndelt i forhold til de lagene man tilhører. I tillegg til disse ”frivillige” treningene vil vi sette opp ”obligatoriske” treningsøkter og ritt hvor det er forventet at rytterne stiller. For ekspresslaget vil obligatoriske treninger i hovedsak gjelde 2-3 langturer (over 20 mil) For de andre lagene vil det antakelig bli 2 langturer og rittene Skjærgårdsrittet, Nordhordland Rundt, Jølster Rundt og Bergen-Voss. Vi vil også søke å få særpuljer på disse rittene.

Mvh - Bukkestyret

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse