25/2-14

Puljepåmelding Trondheim-Oslo

Viser til tidligere instruks om å melde seg på i 08.30 puljen på styrkeprøven. Denne er nå full.

 

Siste oppfordring fra Puljekonge Kjell-Inge blir da som følger:

 

"Inntil videre da så blir oppfordringen når folk melder seg på selve styrkeprøve at de bruker 16-18 timer gruppene som er åpne. Forstår nå at 0830 er fyllt opp da får vi bruke 0827 eller en annen 16-18 som har plass"

 

Ok?

 

De som ikke forstår rekker opp hånden

 Del denne artikkelen på Facebook: