12/2-13

37 ryttere påmeldt pt.

Vi har pt følgende oppsett i fohold til ønsket målsetning

Under 13 timer: Ingen
Under 14 timer: Ingen
Under 15 timer: 4 stk
Under 16 timer: 5 stk
Under 17 timer: 8 stk
Under 18 timer: 14 stk
Under 19 timer: 2 stk
Under 20 timer: 4 stk

Vi trenger fortsatt å spre det "glade budskap"

Mvh - Oddgeir