Innbetaling av egenandel

Bilde

Som følge av at begge lagene stiller i lagkonkurransen får vi i år noen økte kostnader (ekstra sett med hjelpemannskap og biler) dette gjør at prisen i år må justeres noe opp. 

Ut fra revidert budsjettet er det satt en egenandel for deltakelsen på Styrkeprøven på kroner 2.700,- for Bergen CK medlemmer. (Bergen CK har sponset oss med 600 kr pr. medlem.) Gjesteryttere må som følge av dette betale en egenandel på kr 3.300,-

Egenandelen dekker utgifter følgende utgifter

- Kostnader for støtteapparatet ifm selve ritthelgen (6 personer pr. lag)
- Kostnader for leiebilder
- Transport av sykler matkasser og fellesutstyr til Trondheim og med retur fra Oslo
- Diverse: Matkasser, Radioer, Førstehjelp, Drikke under rittet, Bananer, Nødmat, Reservedeler etc.

Har du også bestilt hotellrom i Trondheim og/eller Oslo må du også legge til dette beløpet. Prisen på hotelloppholdet finner dere på hotelldelen til hjemmesiden, Lenke

Det totale beløpet (egenandel + hotell) må innbetales til lagets konto i Postbanken 0539 71 91992 snarest og innen onsdag i neste uke. Prioriter å få gjort dette, slik at Christian slipper å mase på dere ;-). Må du utsette betalingen litt, så snakk med Christian i forkant og gjør avtale.

Husk å merke innbetalingen med rytterens navn + lag, så det er mulig for vår økonomiansvarlig, Christian Hustoft, å finne ut av beløpene.

Mvh - Bukkestyret


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse