Hotell / romfordeling

Jeg skal snart fordele rommene i Trondheim og Oslo. Hvis noen har ønsker om hvem de vil dele rom med ber jeg om å få tilbakemeling. Likeså ber jeg om å få tilbakemelding hvis noe ønsker enkeltrom.

Jeg skal forsøke å følge ønskene så langt som det er mulig.

Mvh. Ove Veum, hotelladministrator

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse