Innbetaling av egenandel for 16.50 og 18.50

Ut fra budsjettet er det satt en egenandel for deltakelsen på Styrkeprøven på kroner 2.877. Det antas at BCK støtter sine medlemmer med kr. 300,- pr. medlem, slik at egenandelen for medlemmene i BCK blir 2.577,-.

Egenandelen dekker leie av de biler vi trenger (3 pr. lag), transport av sykler til Trondheim, og fra Oslo til Bergen, utgifter med hjelpemannskap, felles middag for samtlige i Trondheim, m.v.

Beløpet må innbetales til lagets konto i Postbanken 0539 71 91992 innen fredag førstkommende, 21.05.10. Husk å merke innbetalingen med rytterens navn, så det er mulig for vår økonomiansvarlig, Christian Hustoft, å finne ut av beløpene.

I tillegg minner jeg om min melding fra igår om innbetaling av hotellutgiftene. Hotelloppholdet må betales innen fredag, da vi må avbestille de rom som ikke betales innenfor fristen, for ikke å pådra laget unødvendige utgifter.

Prisen på hotelloppholdet finner dere på hotelldelen til hjemmesiden, http://www.klubbinfo.no/bckto/2010---hotell-info.html

Det innkalles til ryttermøte for begge lagene til onsdag 26.05.10 kl.20.00. Møtet er på samme sted som sist, i lokaler til KANFA Aragon AS, Fantoftveien 42.

Mvh. Ove Veum

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse