28/6-10

Ekspress - takk for strålende gjennomføring!

Takk til alle for en flott tur!

Vedlagt er oppsummering fra årets tur.

La det være klart; vi kjørte råbra!! Sammenlignet med andre lag, som vi har sammenligningsgrunnlag med, er vi det laget som har desidert størst fremgang. Les mer om det i oppsummeringen.

Bjarne Ludvigsens bilder finner du her.

Torstein 

.Last ned dokumentfil: (63 kB) ->>

 Del denne artikkelen på Facebook: