Oppsummering fra oppstartsmøte Ekspresslaget den 20/10-09

Klikk her for å laste ned dokumentet.

Oppsummering oppstartsmøte

T-O 2010 Ekspresslaget

Dato: 20/10.2009

Antall fremmøtte: 14 (hvorav 6 nye)

Christian og Torstein gikk gjennom bakgrunn for årets ambisjoner og plan for gjennomføring.

Kort oppsummert er dette:

-          540 km med 37,5 km/t i snitt!

-          Vi har en kjernegruppe med ryttere som er kapabel til å nå målet. Men vi trenger flere!

-          Tidsmålet er det overordnede. Vi ønsker flest mulig samlet i mål, men skjemaet er ”hellig”. Vi må ha minimum 10 mann i mål for godkjent tid. Altså må vi regne med at enkelte faller av. Vurderingen gjøres selvsagt underveis av kapteinene i fht vær, gruppens form osv.  

-          ”Logistikken” er ivaretatt. BCK har gjennom flere år bygget god erfaring med opplegget rundt T-O. Hotell booket, alt omkring service- og matbiler er tenkt på osv.

-          Vi har et særdeles godt støtteapparat (lederbil, matbil, servicebil og back-up-bil). Deler av dette har allerede bekreftet deltakelse.

-          I utgangspunktet individuelt ansvar for trening. Ingen ”spesialtreninger” i uken for ekspresslaget, vi følger BCKs øvrige treninger. En del ytret likevel ønske om egen ekspresstrening. Dette bør avtales ukentlig via diskusjonsforum på web.

-          Vi planlegger likevel 1-2 treningshelger (bl.a. i Skjolden som i fjor) for å samle gjengen samt for treningens del.

-          Colorline Setesdal Tour (Kristiansand-Hovden) vurderes som treningsritt.

-          Vi må være åpne for syklister fra andre klubber.

-          Rittgjennomføring:

o   Vi har tre kapteiner, bør ha noen flere

o   2 til 1 stopp á 3 minutter

o   Ekstra mat/drikke via slynger

o   Pissepauser organisert i brudd/grupper

o   Ingen ventegrupper ved punktering/tekniske feil eller lignende – en må bruke de muligheter som trafikken gir til å kjøre seg opp igjen

o   Hale må fungere (nøkkelfaktor)

-          Praktisk:

o   Hotell er booket. Fellesmiddag fredag.

o   Transport av sykler på lastebil vurderes

o   Tidlig ankomst fredag anbefales

o Påmelding koordineres av Torstein, ikke anledning til individuell påmelding i år

o    Individuelt:

§  bestilling av reise og evt overnatting i Oslo

23/10-09

Christian og Torstein

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse